Gong yoo dating im soo jung

Rated 3.89/5 based on 527 customer reviews

Công ty quản lý của Gong Yoo thậm chí còn lập kế hoạch để có những hành động pháp lý chống lại các trang web và những người đăng những tin đồn thất thiệt.

Họ kết luận: "Chúng tôi đang rất lo lắng về hình ảnh và các hoạt động của Gong Yoo sẽ bị ảnh hưởng do những tin đồn sai sự thật.

Jika dalam drama diceritakan demikian, apakah dalam kehidupan nyata Gong Yoo juga telah berencana untuk segera menikah?

Gong Yoo mengakui bahwa menikah dan menjadi seorang ayah adalah hal yang sudah lama ia pikirkan dan rencanakan.

Trong khi đó, người trong cuộc – Gong Yoo – lập tức lên tiếng về những tin đồn thất thiệt xung quanh đám cưới của anh.

Gong Yoo hiện đang trải qua thời gian khó khăn vì những tin đồn.

Hy vọng các bạn không lan truyền hay đoán mò về những tin này.

Kim Shin adalah goblin yang telah hidup selama ratusan tahun.

Selama itu pula ia berkelana mencari pengantin wanita yang bisa membuatnya mati dengan tenang.

Leave a Reply